งานที่สามารถทำได้ง่ายมากโดยใช้ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

คอมพิวเตอร์ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีจนถึงระดับที่งานส่วนใหญ่สามารถทำได้ในธุรกิจรายวัน การพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดเป็นหนึ่งในงานที่สามารถทำได้ง่ายมากโดยใช้ซอฟต์แวร์การติดฉลากบาร์โค้ดและมอบหมายงานพิมพ์ให้กับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดทั่วไป การใช้ซอฟต์แวร์การติดฉลากบาร์โค้ดสามารถทดแทนอุปกรณ์การเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเฉพาะที่ใช้สำหรับกระบวนการพิมพ์บาร์โค้ดได้ ซอฟต์แวร์การติดฉลากบาร์โค้ดยังสามารถใช้อินพุตที่กำหนด

โดยอุปกรณ์การพิมพ์เหล่านี้ในขณะที่ใช้ระบบบาร์โค้ดเป็นครั้งแรกเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด คุณต้องตัดสินใจและวางแผนเกี่ยวกับการตั้งค่าการพิมพ์บาร์โค้ดที่จะใช้หรือจะใช้โดยคุณในภายหลัง คุณต้องตรวจสอบว่าการกำหนดค่าระบบของคุณเข้ากันได้กับสัญลักษณ์บาร์โค้ดของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด มีเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดบางรุ่นที่มีจำหน่ายในท้องตลาดที่รองรับสัญลักษณ์ต่างๆองค์กรใด ๆ ที่เก็บรักษาสินค้าคงคลังขนาดใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอมีข้อกำหนดที่มากขึ้น

บาร์โค้ดที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดอทเมทริกซ์จะมีคุณภาพต่ำที่สุด

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด อุตสาหกรรมมีความจำเป็นที่ขาดไม่ได้ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เนื่องจากอุปกรณ์การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ทั่วไปไม่สามารถสร้างความประทับใจได้อย่างรวดเร็ว เช่น เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดมีให้เลือกหลายขนาดในราคาที่หลากหลาย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดอย่างง่ายดายตามวิธีการพิมพ์ ได้แก่ เครื่องพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อนและเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อนโดยตรงบาร์โค้ดที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบใช้ความร้อนจะมีคุณภาพที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับบาร์โค้ดที่พิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ทั่วไป บาร์โค้ดที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดอทเมทริกซ์

จะมีคุณภาพต่ำที่สุด ในทำนองเดียวกัน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ไม่สามารถพิมพ์บาร์โค้ดแบบใสได้หากไม่มีฟอนต์พิเศษและแอพพลิเคชั่นเสริม ในทางกลับกัน เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบใช้ความร้อนจะพิมพ์บาร์โค้ดที่ 203 DPI ซึ่งสามารถอ่านได้ง่ายด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ดใดๆเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดข้อมูลสามารถถ่ายโอนจากซอฟต์แวร์บาร์โค้ดไปยังเครื่องพิมพ์โดยใช้ USB เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดหรือสายเคเบิลอนุกรม เนื่องจากเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเทอร์มอลส่วนใหญ่มีการเชื่อมต่อพีซีในตัว นอกจากนี้ อุปกรณ์เหล่านี้มีความจุหน่วยความจำ เป็นผู้ผลิตเครื่องพิมพ์เทอร์มอลยอดนิยม

เครื่องพิมพ์เทอร์มอลอุตสาหกรรมมีฟังก์ชันการทำงานสองแบบ

โดยจะถ่ายโอนสัญลักษณ์บาร์โค้ดลงบนพื้นผิวการพิมพ์ต่างๆ ที่สามารถเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแผ่นงาน แผ่นอะซิเตท ฉลากบาร์โค้ดอะลูมิเนียม เครื่องพิมพ์เทอร์มอลอุตสาหกรรมมีฟังก์ชันการทำงานสองแบบและสามารถใช้ได้กับการพิมพ์ทั้งสองประเภท เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด พร้อมโปรแกรมในวิธีการพิมพ์ด้วยความร้อนโดยตรง ริบบ้อนที่ไวต่อความร้อนจะอยู่ใต้หัวพิมพ์ เร็วกว่าวิธีการถ่ายเทความร้อนแต่สามารถใช้ได้สำหรับการพิมพ์ชุดเล็กเท่านั้น

ขณะเลือกเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด คุณต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วย สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีความต้องการบาร์โค้ดอย่างจำกัดในช่วงเวลาหนึ่ง เครื่องพิมพ์เลเซอร์คุณภาพดีหรือเครื่องพิมพ์เทอร์มอลขนาดเล็กก็เพียงพอแล้ว อีกประเด็นที่ต้องพิจารณาคือต้องเข้าใจจุดประสงค์ของบาร์โค้ดในเทคโนโลยีการระบุความถี่วิทยุ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บหรือเรียกค้นจากแท็ก RFID โดยอัตโนมัติ เทคโนโลยีการระบุความถี่วิทยุใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดซึ่งเป็นสิ่งของขนาดเล็กที่มีหรือไม่มีแบตเตอรี่